Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА"

О Б Я В А

ЗА ПОДБОР  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА "РАБОТНИК-ПОДДРЪЖКА"

Община Хасково обявява процедура за подбор на работник-поддръжка в Център за настаняване от семеен тип за  деца и младежи с увреждания -1  град Хасково

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Работни  места – 1 брой;

Място  на  работа  ЦНСТДМУ-1  гр. Хасково

  Характер на работа –  Осигурява подръжката на сградния фонд и прилежащите дворни пространства в изправност. Извършва ремонтни дейности.

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 във връзка с чл.70, ал.1 от  КТ/ едногодишен договор със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя/.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

• Образование: Средно, средно-специално.

•Професионален опит:  не се изисква.

Необходими документи за кандидатстване за първи етап:

1.Заявление за участие в подбор – свободен текст с телефон за контакт на кандидата ;

2.Професионална автобиография;

3.Копие от диплом за завършено образование;

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1. Първи етап – с цел запознаване със спецификата и условията на работа се провежда предварителна среща на място в услугата с кандидатите за работа, като срещите се регистрират.

2. Втори етап-  разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността.

3.Трети етап- интервю с допуснатите кандидати.   

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документи се подават лично в сградата   на   Център за настаняване от семеен тип  за  деца и младежи с увреждания-1, ул. „Единство“21, град Хасково.

Срок за подаване на документите е до 30.06.2022 г. включително, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа .

 За резултатите от проведения подбор всеки кандидат ще бъде информиран лично. За повече информация тел. 038/58  71  71

Последна промяна: 28 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!