Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩИНА ХАСКОВО - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ НА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”

1. Описание на длъжността:

1.1 Работни места – 1 бр.;

1.2 Място на работа – Център за обществена подкрепа – Хасково;

1.3 Характер на работата – да извършва социално консултиране и подкрепа на потребителите на Център за обществена подкрепа. Да поддържа задължителната документация в Центъра;

1.4 Брой свободни работни места – 1 бр.;

Длъжността се заема след сключване на трудов договор по реда на чл. 68, ал.1, т.1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ/едногодишен договор със срок на изпитване 1/един/ месеца, уговорен в полза на работодателя/.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1 Образование: висше;

2.2 Професионална област –Социални дейности, Социална педагогика, Хуманитарен профил;

2.3 Професионално направление – Социални дейности, Социална педагогика;

2.4 Образователно квалификационна степен – бакалавър/ магистър;

2.5 Професионална квалификация – социален работник, социален педагог;

Кандидатите е необходимо да притежават:

Нагласа и мотивация за работа с деца и лица в неравностойно положение, с близки и роднини, за взаимодействие с различни институции;

Личностни качества и умения, които включват комуникативни и социални умения, личностна и емоционална зрялост, инициативност, етичност, толерантност, самоконтрол, организираност;

Мотивация за работа в екип;

Компютърна грамотност / работа с Microsoft Office /;

Познаване на нормативната уредба, касаеща сферата на закрила на детето;

Предлагаме:

Вътрешно въвеждащо обучение;

Ясно регламентирани трудови правоотношения;

Възможност за развитие и допълнителна квалификация;

Работа в динамичен екип;

3. Необходими документи за кандидатстване:

3.1 Заявление за участие в подбор – свободен текст;

3.2 Професионална автобиография;

3.3 Копие от диплом за завършено висше образование;

3.4 Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и/или опит в съответната сфера;

3.5 Копие на сертификати от преминати обучения в подкрепа на кандидатурата;

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Документи се подават лично в Център за обществена подкрепа Хасково на адрес:

гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 2, ет. 2, кабинет № 14;

Срокът за подаване на документите е до 23. 09. 2022г. включително, до 17, 00ч.

За повече информация:

Телефон: 038/ 62 03 92;

0897 140 372;

0897 140 383;

Последна промяна: 9 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!