Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обявява подбор за наемане на социален работник във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR002-2.002-0164 „Укрепване на общинския капацитет в община Хасково“, съфинансиран от ЕС чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.

Община Хасково обявява следните работни места:

 

Социален работник  – 3 /три/ позиции

 

І. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Образование – висше, бакалавър или магистър;
  • Направление – „Социални дейности”, „Психология”, Стопански и правни науки;
  • Професионален опит – не се изисква, но ще се счита за предимство;
  • Умения за работа с компютърна и офис техника.

 

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Информиране и консултиране на гражданите по отношение на предоставяните социални услуги на територията на Община Хасково съгласно Закона за социалните услуги, Закона за лична помощ и Закона за хората с увреждания.
  • Запознаване на гражданите с дейностите, които се осъществяват в обхвата на услугата.
  • Поддържане на изискуемата работна документация.
  • Оказване на съдействие при извършване на административни и информационни услуги- попълване на формуляри и декларации, подаване на заявления и др.
  • Приемане и регистриране на заявления в деловодната система на Община Хасково за ползване на предоставяните в общината социални услуги.

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ с изпитателен срок 6/шест/ месеца, във връзка чл. 70, ал. 1 от КТ.

Място на работа – гр. Хасково, пл. Общински № 1

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за постъпване на работа – образец 1;

Професионална автобиография;

Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда – образец 2;

Декларация – образец 3;

Копие на документ за образователно-квалификационна степен;

Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

IV. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ ПОДБОРА – на два етапа

Етап I – оценка за допустимост на кандидатите по документи

Етап II – събеседване

 

V. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 16:00 часа на 21.06.2023 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на събеседването ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg в Раздел „Кариери“.

За повече информация: Община Хасково, телефон: 038/ 603 489, сектор „Човешки ресурси“

Файлове

Последна промяна: 9 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!