Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.107.5 и 77195.107.6 по КК на гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Димитър Кирков, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.107.2;

- Димитър и Кирил Щереви Димитрови, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.107.7;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 77195.107.5 и 77195.107.6 по КК на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!