Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-149 и УПИ XV-150, кв. 26 по РП на с. Стамболийски, общ. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Атанаска Делчева Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, като съсобственици на УПИ XVIII-151, кв. 26, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Галя Иванова Иванова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, като съсобственици на УПИ XVIII-151, кв. 26, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Десислава Иванова Иванова – Митева  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, като съсобственици на УПИ XVIII-151, кв. 26, с. Стамболийски, общ. Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV-149 и УПИ XV-150, кв. 26 по РП на с. Стамболийски, общ. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!