Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.103, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково и план-схема за външно ел. захранване.

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- „ХРИСО АВГО“ ЕООД – с последен известен административен адрес;  гр. Хасково, ж.к. „******* ************ ****“, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.103;

- Пламен Николов Митев – с последен известен административен адрес; гр. София, ул. „********“ № **, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Деляна Димчева Борачева – Янева – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „*****“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.106;

- Димитър Юриев Радков – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „****** ****“ № ***, вх. *, ет. **, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.106;

- Татяна Николова Жеркова – с последен известен административен адрес; гр. София, ул. „****. **** *****“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Цветана Иванова Митева – с последен известен административен адрес; гр. София, ж.к. „*** *******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Димитринка Александрова Рангелова – с последен известен административен адрес; гр. Стара Загора, ул. „******* ******“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.101;

- Радослава Христова Славилова – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „****** ******“ № **, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.262;

- Калина Петрова Тенчева – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „******* *****“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Таня Димитрова Костадинова – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „******* *****“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Даниела Димитрова Янева – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „******* *****“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Христо Димитров Иванов – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „*** ******“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.101;

- Пенка Димитрова Николова – с последен известен административен адрес; гр. Хасково, ул. „**. **. ***** * *******“ № ***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.101;

- Зина Асенова Жекова – с последен известен административен адрес; гр. Пловдив, ул. „*****“ № **, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

- Богдана Руменова Жекова – с последен известен административен адрес; гр. Пловдив, ул. „*****“ № *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.731.102;

че със Заповед №УТ-475/05.10.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.731.103, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково и план-схема за външно ел. захранване.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 21 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!