Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за ПУП – план за регулация и застрояване на ПИ 77195.705.68, кв. 1303, ж.р. „Куба II“, гр. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.1, чл.17, ал.1, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Насенка Павлова Шенкова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**********“ № *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.705.67, кв. 1303, ж.р. „Куба II“, гр. Хасково и сградата намираща се в него;

- Красимира Павлова Канева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.705.67, кв. 1303, ж.р. „Куба II“, гр. Хасково и сградата намираща се в него;

- Павел Атанасов Павлов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.705.67, кв. 1303, ж.р. „Куба II“, гр. Хасково и сградата намираща се в него;

- че със Заповед №12/12.01.2024г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.705.68, кв. 1303, ж.р. „Куба II“, по плана на гр. Хасково, общ. Хасково, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“;

- инвестиционен проект за строеж „Еднофамилна жилищна сграда“, в поземлен имот с идентификатор 77195.705.68, кв. 1303, ж.р. „КУБА“, гр. Хасково, за който е издадено Разрешение за строеж № 12/12.01.2024г.;

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Последна промяна: 28 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!