Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за ПУП-изменение на ПР и ПЗ на УПИ VII, кв. 51 по плана на  с. Книжовник, Община Хасково

 

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Димитрина Василева Асенова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** ***“ № *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ VI224, кв. 51 по плана на с. Книжовник, община Хасково;

- Панайот Георгиев Панайотов – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „****** *********“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на УПИ VI224, кв. 51 по плана на с. Книжовник, община Хасково;

- Румен Делчев Божинов – с последен известен административен адрес:   гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на УПИ VI224, кв. 51 по плана на с. Книжовник, община Хасково;

- Иванка Делчева Делчева – с последен известен административен адрес:   гр. Хасково, ул. „******* *****“ № **, вх. *, ап. *, ап. *, като съсобственик на УПИ VI224, кв. 51 по плана на с. Книжовник, община Хасково;

че със Заповед №УТ-322/26.07.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване на УПИ VII, кв. 51 по плана на  с. Книжовник, Община Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 30 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!