Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XXI219, кв. 39, с. Въгларово, общ. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Митко Христов Христов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „*****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ XXII220, с. Въгларово, общ. Хасково;

че със Заповед №УТ-636/09.12.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XXI219, кв. 39, с. Въгларово, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!