Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен Проект за изменение на ПУП – план за  регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци, общ. Хасково.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка чл. 16a, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и §8, ал. 2, т. 1 от ПР на ЗУТ Община Хасково съобщава, че с Решение №69/16.02.2024г. Общински съвет Хасково одобрява Проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация на УПИ IV-34, кв. 13 и УПИ I, кв. 23 и плана за улична регулация на улица с о.т. 26 и о.т. 27 по плана на с. Големанци, общ. Хасково.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

Последна промяна: 22 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!