Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково, Втори етап: СВО към главен клон 1 и второстепенни клонове от кл.1 до кл.20; от кл.20 до кл.25; от кл.27 до кл.32; от кл.34 до кл.42 и от кл.44 до кл.52“ е необходимо да се

Във връзка с изпълнението на обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково, Втори етап: СВО към главен клон 1 и второстепенни клонове от кл.1 до кл.20; от кл.20 до кл.25; от кл.27 до кл.32; от кл.34 до кл.42 и от кл.44 до кл.52“ е необходимо да се променят някои от трасетата на водопровода в обхват на обекта.

Представена е експертна оценка за определяне на обезщетение за възникнал сервитут и определяне на право на прокарване на подземен водопровод, изготвена от лицензиран оценител Живко Маринов Тилев – рег. №100101509 от 14.12.2009г. Оценката е разгледана на заседание на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, проведено на 28.11.2022г. с Протокол № 53/ 28.11.2022г. и е приета без забележки.

Определени са обезщетения за дължими суми на следните собственици:

НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ:

 • Юлиана Василева Лайкова, съсобственик на ПИ 47442.19.3, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Петър Василев Василев, съсобственик на ПИ 47442.19.3, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Стоянка Ангелова Стайкова, съсобственик на ПИ 47442.19.3, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Иван Ангелов Цинков, съсобственик на ПИ 47442.19.3, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;

НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АСТОВ:

 • Мария Вълчева Въкова, съсобственик на ПИ 47442.19.24, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Христо Петров Христов, съсобственик на ПИ 47442.19.24, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Тодор Петров Христов, съсобственик на ПИ 47442.19.24, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;

НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТКО ЯНКОВ КИСЬОВ:

 • Никола Георгиев Даскалов, съсобственик на ПИ 47442.18.2, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Гергана Николова Дринкова, съсобственик на ПИ 47442.18.2, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Недялка Тодорова Топузова, съсобственик на ПИ 47442.18.2, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Петко Георгиев Кисьов, съсобственик на ПИ 47442.18.2, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;

НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ВЪЛКОВ АРНАУДОВ:

 • Георги Вълков Арнаудов, съсобственик на ПИ 47442.39.5, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Тодор Вълков Арнаудов, съсобственик на ПИ 47442.39.5, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Иванка Колева Димчева, съсобственик на ПИ 47442.39.5, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Миглена Недялкова Георгиева, съсобственик на ПИ 47442.39.5, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;
 • Дора Белева Арнаудова, съсобственик на ПИ 47442.39.5, м-ст „До селото“, землище на с. Маслиново, общ. Хасково;

За да ви бъде изплатено еднократно обезщетение за площта на сервитута на подземния водопровод, ограничаващ ползването на имота, следва съгласно чл. 210, ал. 4 от ЗУТ да представите номер на банкова сметка и документ удостоверяващ вашата собственост в деловодството на дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” на ул. „Михаил Минчев” №3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

Съгласно чл. 210, ал. 3 от ЗУТ, решението може да се обжалва на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Хасковски административен съд, чрез Община Хасково в 14-дневен срок от получаване на настоящото уведомление.

Последна промяна: 19 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!