Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на ПУП - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.18, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Младен Филипов Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „***** ******“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.112.8, м. „Карамутли“, гр. Хасково;

- Тодор Филипов Тодоров – с последен известен административен адрес: гр. Димитровград, ул. „*******“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.112.8, м. „Карамутли“, гр. Хасково;

- Росица Атанасова Паунова – с последен известен административен адрес: общ. Димитровград, с. Каснаково, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.112.2, м. „Карамутли“, гр. Хасково;

- Георги Стефанов Дяков – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.112.2, м. „Карамутли“, гр. Хасково;

че със Заповед №УТ-306/12.07.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.112.18, м. „Карамутли“, землище на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 14 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!