Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на ПУП - план за улична регулация на кв. 1103 по плана на ж.р.“Каменец“, гр. Хасково в частта от преработения проект засягащ проектираната задънена улица с нови осови точки – о.т. 349 и о.т. 350.

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 16а и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Петьо Стоянов Делчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**** ********“№ *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.746.125, гр. Хасково;

че със Заповед №УТ-336/28.07.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на кв. 1103 по плана на ж.р.“Каменец“, гр. Хасково в частта от преработения проект засягащ проектираната задънена улица с нови осови точки – о.т. 349 и о.т. 350.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 12 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!