Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ V373, кв. 47 по плана на с. Малево, Община Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Росен Минев Минев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на УПИ III372, кв. 47 по плана на с. Малево, община Хасково;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ V373, кв. 47 по плана на с. Малево, Община Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

Последна промяна: 12 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!