Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на ПУП - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI271 и УПИ VII271, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2, вр. с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Иванка Грозева Жекова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „***** ***“ № **, като съсобственик на УПИ IX-270, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Гинка Грозева Лавкова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на УПИ IX-270, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Господинка Динчева Атанасова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „****** **** ********“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на УПИ IX-270, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Атанас Илиев Ибришимов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, ет. *, ап. *, като собственик на УПИ VI и УПИ VII, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково;

- Веско Георгиев Динков– с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „********“ № ***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на УПИ IX-270, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково;

че със Заповед №УТ-343/03.08.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ VI271 и УПИ VII271, кв. 43, с. Стамболийски, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 14 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!