Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на проект изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XII от кв. 14 по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Христо Райчев Христев – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „**. **********“ № **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.388 и сградите намиращи се в него;

- Росалина Тенчева Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.374;

- Маргарита Христова Димитрова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.374;

- Николай Христов Димитров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*********“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.374;

- Еленка Филипова Бешкова – с последен известен административен адрес:  гр. Димитровград, ул. „******** ********“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.376 и сградите намиращи се в него;

- Делка Александрова Филипова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № **, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.376 и сградите намиращи се в него;

- Денислав Ангелов Петев – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „***** ******“ № ***, ет. **, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.518.376 и сградите намиращи се в него;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ XII от кв. 14 по плана на кв. „Болярово“, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 24 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!