Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработване на изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ ХXIV, кв. 56 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Димитър Владимиров Владимиров – с последен известен административен адрес: гр. София, бул. „***** *. *******“ № *, вх. *, ет. *, ап. ***, като съсобственик на УПИ V341 и УПИ XXI341, с. Конуш, общ. Хасково;

- Виолета Владимирова Владимирова – с последен известен административен адрес: гр. София, бул. „***** *. *******“ № *, вх. *, ет. *, ап. ***, като съсобственик на УПИ V341 и УПИ XXI341, с. Конуш, общ. Хасково;

че със Заповед №УТ-365/08.08.2022г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ ХXIV, кв. 56 по плана на с. Конуш, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 23 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!