Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация на УПИ VII (поземлен имот с идентификатор  77195.752.39), кв. 560, гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Левен Сабинов Реджушев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № *, като собственик на УПИ VIII (поземлен имот с идентификатор 77195.734.38);

- Ангел Анастасов Монев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „********“ № **, като собственик на самостоятелен обект с идентификатор 77195.734.39.1.2 намиращ се в поземлен имот с идентификатор 77195.734.39;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VII (поземлен имот с идентификатор  77195.752.39), кв. 560, гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 13 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!