Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изменение на кадастралния план за имот пл.№542 и имот пл.№543 по кадастралния план на с. Николово, общ. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 61, ал. 3 от АПК обявява на следните заинтересувани лица:

-  Иванка Ангелова Балтова  – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*******“ № **, като собственик на имоти пл.№542 и пл.№543, с. Николово, общ. Хасково;

-  Пенко Златков Карев  – с последен известен административен адрес гр. Кърджали, ул. „*****“ № **, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на имот пл.№541, с. Николово, общ. Хасково;

че със Заповед №УТ-534/19.10.2023г. на Кмета на Община Хасково за изменение на кадастралния план за имот пл.№542 и имот пл.№543 по кадастралния план на с. Николово, общ. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев”  № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание §5, ал. 9 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри заповедта може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на АПК пред Хасковския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Последна промяна: 20 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!