Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадено Решение за изработване на проект за ПУП - ПУР, т.е.задънена улица за урегулиране на ПИ №77195.704.177, ж.р. ""Кенана", гр. Хасково

На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 Е-981-2/19.07.2023г. е издаденo Решение №1036/08.09.2023г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация, т.е. задънена улица за урегулиране на ПИ №77195.704.177 по КК на гр. Хасково с НТП второстепенна улица в условията на чл.16а от ЗУТ и при спазване разпоредбата на чл.81, ал.1 от ЗУТ, с цел осигуряване на лице при бъдещо урегулиране на  ПИ №77195.704.176 и ПИ №77195.704.178 по КК на гр. Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Последна промяна: 12 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!