Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадено разрешение за строеж

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61, ал.1 от АПК /Административно процесуален кодекс/, по реда на чл.18А, ал.10 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,    че   е    издадено Разрешение  за  строеж     № 344/13.10.2022 г. на „КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ“ АД и ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, за строеж „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на „Игрална зала за хазартни игри и склад“ в „Игрална зала за хазартни игри“ находяща се в ПИ 77195.723.304 по КК на гр.Хасково, УПИ І, кв.579 по РП на гр. Хасково, пл. Общински №3, ет.1,  гр. Хасково.

Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.215 от  ЗУТ пред Административен съд гр. Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 14 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!