Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена заповед за поправка на очевидна фактическа грешка

 

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61, ал.1 от АПК /Административно процесуален кодекс/, по реда на чл.18А, ал.10 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява,    че   е    издадена Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка № 403/22.11.2022 г. към Разрешение за строеж № 290/30.08.2022 г. на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , за строеж „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ № 6203 находяща се в ПИ 77195.750.65 по КК на гр. Хасково, ж.р. “Каменец“, гр. Хасково.

Издадената Заповед, може да бъде обжалвана от заинтересуваните лица по реда на чл.215 от  ЗУТ пред Административен съд гр. Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 29 Декември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!