Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на служебен проект за изменение на ПУП - ПУР на улица с о.т.986-о.т.984 и улица с о.т.675-о.т.674, ж.р. "Кенана", гр. Хасково

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ш-832-1/05.01.2023г. е издадена Заповед №УТ-480/11.09.2023г. – за изработване на  СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на улица с о.т. 986 – о.т.984 и улица с о.т.675 – о.т.674, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково.

С проекта за изменение на уличната регулация,  задънена улица с о.т. 986 – о.т. 984 да се заличи и да се измени улична регулация с о.т. 675 – о.т. 674, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково с цел разширяване на кръстовището между кв.627, кв.1055 и кв.1056 и по – благоприятно урегулиране на ПИ №77195.704.316 по КК на гр. Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за разрешаване изменение на ПУП – план за улична регулация.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 12 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!