Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПЗ на ПИ №77195.20.31 по КК на гр. Хасково, м. "Дерекьой топра"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53А-38-13/29.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-423/08.09.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот №77195.20.31 по КК на гр. Хасково, м. „Дерекьой топра“.

С плана за застрояване за ПИ №77195.20.31 по КК на гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване и предназначение на имота за „производствени дейности“, т.е. енергопроизводство.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

               

 

 

Файлове

Последна промяна: 16 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!