Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - изменение на ПР на УПИ V "за парк", кв.26 по плана на с. Маслииново, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Ш-78-1/29.11.2022г. е издадена Заповед №УТ-132/10.03.2023г. – за изработване на СЛУЖЕБЕН проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V „за парк“, кв.26 по плана на с. Маслиново, общ. Хасково.

 С изменението на плана за регулация УПИ V „за парк“, кв.26 по плана на с. Маслиново да се раздели на две УПИ-та, съгласно скицата предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ. Като едното УПИ е „за озеленяване“, другото „за производствени и складови дейности“.

Заповедта за изменение на плана за регулация подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ в срок от 14 дни пред Административен съд Хасково.

 Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 15 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!