Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР в обхват на УПИ І-за жил. стр. в кв.611 по плана на гр. Хасково

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94В-4954-1/27.06.2023г. е издадена Заповед №УТ-473/07.09.2023г. – за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация в обхвата на УПИ І за жилищно строителство в кв.611 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация да се проектира улична регулация на улица тупик в обхвата на ПИ №77195.710.143 и №77195.710.153 по КК на гр. Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 11 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!