Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ IV-114, кв.29 по плана на с. Динево, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-2579-2/25.01.2023г. е издадена Заповед №УТ-129/10.03.2023г. – за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV114, кв.29 по плана на с. Динево, общ. Хасково

С изменението на плана за регулация западната дворищно регулационна линия на УПИ IV114  да постави в съответствие с имотната граница на имот №114. При това изменение се променя източната граница на съседния УПИ ІІІ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 15 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!