Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ІХ, кв.11 по плана на с. Динево, общ. Хасково

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Т-3043-2/20.07.2023г. е издадена Заповед №УТ-574/09.11.2023г. – за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІХ, кв.11 по плана на с. Динево, общ. Хасково

С изменението на плана за регулация да се промени конкретното предназначение на имота от „за жилищни нужди“ в „за обществено обслужване“.  

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от съобщаването й.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 17 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!