Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ ХІІІ, кв.81 по плана на с. Елена.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Л-299-1/28.04.2022г. е издадена Заповед №УТ-14/12.01.2023г. – за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ХIII, кв. 81 по плана на с. Елена.

С изменението на плана за регулация дворищните регулационни линии на УПИ ХIII да се поставят в съответствие с имотните граници на имот №518. При изменението на плана за регулация се променят границите и на съседните УПИ ХVI,  УПИ ХIV и   УПИ ХIХ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!