Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - изменение на ПР на УПИ ХХ, кв.67 по плана на с. Тракиец, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. 92-66-11/02.11.2021г. е издадена Заповед №УТ-576/11.11.2022г. – за разрешаване изработване на СЛУЖЕБЕН проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ХХ, кв.67 по плана на с. Тракиец, общ. Хасково.

С проекта за изменение на плана за регулация от УПИ ХХ, кв.67 по плана на с. Тракиец да се образуват две нови УПИ-та: УПИ ХХІІ с площ 300 кв. м. и с предназначение „за обреден дом“ и УПИ ХХ „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване за УПИ ХХІІ да се предвиди свободно ниско застрояване.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 15 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!