Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПР на УПИ ХХІІІ, кв.250 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. 94М-2440-1/14.10.2022г. е издадена Заповед №УТ-582/18.11.2022г. – за разрешаване изработване на проект за изменение на плана за регулация на УПИ ХХІІІ, кв.250 по плана на гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация източната регулационна линия да се проектира по съществуващата имотна граница. В резултат на това изменение се променя западната регулационна граница и на съседния УПИ ХХІІ.  

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 21 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!