Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Външно ел. захранване на ФЕЦ“ в УПИ ІХ, кв.35 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53В-627-1/20.10.2022г. е издадена Заповед №УТ-571/11.11.2022г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Външно ел. захранване на ФЕЦ“ в УПИ ІХ, кв.35 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково.

Проектът да се изработи в части:

1. Изменение на ПУП – план - схема за електрозахранване.

2. Инвестиционен проект за строеж: “Външно ел. захранване на ФЕЦ“ в УПИ ІХ, кв.35 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 15 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!