Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Външно ел. захранване на ФЕЦ“ в ПИ №77195.27.19 по КК на гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Ф-72-2/24.11.2022г. е издадена Заповед №УТ-19/12.01.2023г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Външно ел. захранване на ФЕЦ с мощност 120 kwp“ в ПИ 77195.27.19 по КК на гр. Хасково

Проектът да се изработи в части:

1.Изменение на подробен устройствен план - допълването му с план - схема за електрозахранване по чл.108, ал.2 от ЗУТ.

2.Инвестиционен проект за строеж: „Външно ел. захранване на ФЕЦ с мощност 120 kwp“ в ПИ 77195.27.19 по КК на гр. Хаско

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!