Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Уличен водопровод" с трасе, започващо от съществуващ водопровод ПЕ ВПф63 по ул. "Връх Богдан" и продължаващо по ул. "Места", гр. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53Н-527-1/21.11.2022г. е издадена Заповед №УТ-37/13.01.2023г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Уличен водопровод“ с  трасе, започващо от съществуващ водопровод ПЕ ВПф63 по ул. „Връх Богдан“ и продължаващо по ул. „Места“, гр. Хасково.

Проектът да се изработи в части:

1.Изменение на подробен устройствен план за допълването му с план - схема по чл.108, ал.2 за водоснабдяване

2.Инвестиционен проект за строеж: „Уличен водопровод“ с трасе, започващо от съществуващ водопровод ПЕ ВПф63 по ул. „Връх Богдан“ и продължаващо по ул. „Места“, гр. Хасково 

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!