Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Оптично кабелно захранване до ПИ №77195.717.132 /ул. "Лестър" №13, кв. "Бадема", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №53В-626-26/25.08.2023г. е издадена Заповед №УТ-482/12.09.2023г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно захранване на „Виваком България“ ЕАД до ПИ №77195.717.132 /ул. „Лестър“ №13, кв.“Бадема“, гр. Хасково“

Проектът да се изработи в части:

1.Изменение на подробен устройствен план - допълването му с план - схема за електронни съобщителни мрежи в строителните граници на гр. Хасково, ул. „Лестър“.

2.Инвестиционен проект за строеж: „Оптично кабелно захранване на „Виваком България“ ЕАД до ПИ №77195.717.132 /ул. „Лестър“ №13, кв.“Бадема“, гр. Хасково“.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 18 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!