Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Устройство на територията

Съобщение за одобрен Проект за подробен устройствен план – между осови точки о.т. 92 и о.т. 108 по плана на с. Николово, община Хасково, изменение на плана за регулация на УПИ XI, кв. 33 и УПИ VI, кв. 40 и план за застрояване на имот пл. №541.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и §8, ал. 2, т. 3 от ПР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че с Решение №811/16.12.2022г. Общински…

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ находящ се в ПИ №77195.113.176, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4635-2/12.07.2022г. е издадена Заповед №УТ-334/28.07.2022г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!