Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления в направление Устройство на територията

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ XII и УПИ XI, кв. 255 по плана на гр. Хасково.

Заинтересовани лица: Наташа Маринова Маринова, Николай Маринов Маринов, Станка Савкова Василева, Светослав Василев Колев и Боян Василев Колев.

Съобщение за изработен проект за ПУП – ПП за ФЕЦ в землището на с. Книжовник и землището на с. Долно Войводино, общ. Хасково.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Хасково съобщава, че е изработен: Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи 33kV и за оптични кабели от фотоволтаични централи в поземлени имоти 37383.500.313, 37383.113.236, 37383.113.238, 37383.113.220, 37383.503.132, 37383.113.216, 37383.113.232 в землището…

Съобщение за издадена заповед за изработване на КПИИ за обект: “Еднофамилна жилищна сграда“ находящ се в ПИ №77195.113.176, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-4635-2/12.07.2022г. е издадена Заповед №УТ-334/28.07.2022г.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!