Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Заустване на пречистени дъждовни отпадъчни води след 2 броя каломаслоуловители в повърхностни води за проектиране на обекта. Водоприемник: Дере, представляващо ПИ с идентификатор 77195.219.25 с начин на трайно ползване (НТП) " Търговски център - Практикер Ритейл"

Файлове

Последна промяна: 16 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!