Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение № ХА-ЕО-25/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Хасково

Решение № ХА-ЕО-25/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатор 33383.113.220, 37383.113.213, 37383.113.216 и имот с проектен идентификатор  37383.113.232, част от имот с идентификатор 37383.113.198 по КККР на с. Книжовник, общ. Хасково 

Файлове

Последна промяна: 14 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!