Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

„Предприятие за преработка на земеделска продукция /чушки/ и преработка и консервиране на корнишони със санитарно – битови помещения“ в УПИ I, кв. 67 по плана на с. Малево, общ. Хасково.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има уведомление за инвестиционно предложение : „Предприятие за преработка на земеделска продукция /чушки/ и преработка и консервиране на корнишони със санитарно – битови помещения“ в УПИ I, кв. 67 по плана на с. Малево, общ. Хасково.

Възложител: „БОРИ ТРАНС 21“ ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ № 14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково,пл.“Общински“ № 1, ул.“Михаил Минчев“ № 3;

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Отдел „Екология“, Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Михаил Минчев“ № 3, стая № 28 (в работното време на Община Хасково).

Дата за публикуване на обявата: 02.02.2024 год.

Файлове

Последна промяна: 2 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!