Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на технологично оборудване, преустройство на съществуващи помещения, текущ ремонт и изграждане на ФЕЦ“

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на технологично оборудване, преустройство на съществуващи помещения, текущ ремонт и изграждане на ФЕЦ“

Възложител: „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ТРАКИЯ“ ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ № 14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл.“Общински“ № 1ул.“Михаил Минчев“ № 3;

 

Приложение:

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Отдел „Екология“, Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Михаил Минчев“ № 3, стая № 28 (в работното време на Община Хасково).

Дата за публикуване на обявата: 09.02.2023 год.

Последна промяна: 9 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!