Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление за инвестиционно предложение "Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница"

 

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка но въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение "Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница"

Възложител: Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура"

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ № 14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл.“Общински“ № 1, ул. “Михаил Минчев“ № 3;

Приложение:

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в приложения файл и на място в Отдел „Екология“, Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. “Михаил Минчев“ № 3, стая № 28 (в работното време на Община Хасково).

Дата за публикуване на обявата: 01.08.2022 год.

Файлове

Последна промяна: 3 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!