Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.21 ал.1 във връзка с чл.25 ал.1 от ЗОС

УВЕДОМЯВАМ
1.Собствениците на имот с идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково за
предстоящото отчуждаване на част от имота им засегнат от прилагане на улична регулация
чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.703.6 (о.т. 343 , о.т. 344) по КК на
гр.Хасково, общ. Хасково съгласно Решение №958/14.07.2023г. на Общински съвет –Хасково
подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собствениците в приложението и за задоволяване на общинска нужда , която не може да
бъде задоволена по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация,
одобрен с Решение № 275/ 06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково.
2.Средствата необходими за финансирането на процедурата по отчуждаването на имота по
т.1 са за сметка на Община Хасково.
3.Заповедта за отчуждаване на собственика ще бъде издадена не по-рано от 1 месец от
публикуването на настоящото уведомление.

Станислав Дечев
Кмет на Община Хасково

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТЪР НА ЧАСТЕН ИМОТ засегнат от прилагане на улична регулация чрез новопроектирана улица  с идентификатор №77195.703.6(о.т. 343 , о.т. 344), находяща се в ж.р. „Кенана“ по КК на гр. Хасково

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик/

Собственици

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

 

77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

820,00

13,00

частна

Янчо Бончев Караславов и Станка Георгиева Караславова

220,36 лева

 

Последна промяна: 16 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!