Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД - 269

 

Град  Хасково 15.03.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 13.03.2024г. в изпълнение на заповед № РД-154/20.02.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1.Да се заличи адресната регистрация по   Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Рахила Душанова“   № 2, на  лицата  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Настоящ адрес от дата:   

РАИМ

ЮМЕР

ОСМАН

09.01.1995г.

СИБЕЛ

СМАИЛ

АЛИ

09.04.1995г.

ИРЕМ

СЕЗГИН

АЛИ

12.03.2008г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                           

     

за Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ       /  П  /                         

Заместник-кмет на Община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-206/ 11.03.2024 г.

на Кмета на Община Хасково

 

 

 

 

Последна промяна: 19 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!