Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-1450

 

Град  Хасково 11.12.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1369/15.11.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация  по   Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Каменна“   № 7А,ет.3,ап.3 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по   НА  адрес от дата:

МЕЛИХА

АЛИЕВА

ТАСИМОВА

28.05.2018г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

                                   

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

Последна промяна: 18 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!