Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД-1449

 

Град  Хасково 11.12.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1382/17.11.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация  само  по    Постоянен    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Младежка“   № 57 на  лицата  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по  ПА адрес от дата:

САБРИ

НЕДЖИП

ЗЮЛКЕР

08.10.2001

ЗЕХРА

КАСИМ

ИБРЯМ

03.10.2001

ХАЙРИ

САБРИ

ИБРАМ

29.11.2001

НЕВРИЕ

НЕДЖАТИН

ХРИСТОВА

22.11.2005

12.06.2001

САБРИ

ХАЙРИ

САБРИ

05.04.2002

АНИФЕ

НЕДЖАТИН

САБРИ

12.06.2001

МЕСУТ

ХАЙРИ

САБРИ

11.05.2006

05.04.2002

ЕДЖЕ

СМАИЛ

ХАЛИТ

23.03.2007

 

 

1.Да се заличи адресната регистрация    по    Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Младежка“   № 57 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по  НА адрес от дата:

САБРИ

ХАЙРИ

САБРИ

02.08.1984г.

 

 

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

 

 

 

                       

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 18 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!