Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД-1448

 

Град  Хасково 11.12.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 06.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1339 / 09.11.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен   адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Персенк“   № 85 на  лицата  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по ПА  адрес от дата:

ЕМИЛ

ГОЧЕВ

КРУМОВ

26.09.2001 г.

ИВАН

АНГЕЛОВ

ГОЧЕВ

16.07.2001г.

ЗВЕЗДА

КИРИЛОВА

ПЕТРОВА

09.07.2001г.

РУМЕН

МАРИНОВ

ИЛИЕВ

22.04.2008г.

СЛАВЧО

ЗВЕЗДОВ

КИРИЛОВ

09.07.2001г.

АНГЕЛ

ГОЧЕВ

АНГЕЛОВ

13.02.2002 г.

ГАЛЯ

ГОЧЕВА

АНГЕЛОВА

19.12.1999 г.

СИЛВИЯ

АНГЕЛОВА

КРУМОВА

29.12.2015г.

МАРИН

РУМЕНОВ

ИЛИЕВ

13.06.2008 г.

 

            ТРАЯНА

СИЛВИЕВА

АНГЕЛОВА

22.07.2016 г.

ХРИСТИНА

СИЛВИЕВА

АНГЕЛОВА

20.03.2020 г.

БАРАН

СИЛВИЕВ

АНГЕЛОВ

19.08.2022г.

 

 

 

2. Да се заличи адресната регистрация по  Настоящ  адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Персенк“   № 85 на  лицата  от  дати:

 

 

 

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация само по  НА адрес от дата:

ЕМИЛИЯ

ПЕТРОВА

ИВАНОВА

28.12.2005 г.

ЕМИЛ

ГОЧЕВ

КРУМОВ

26.09.2001 г.

ИВАН

АНГЕЛОВ

ГОЧЕВ

19.11.1990г.

ЗВЕЗДА

КИРИЛОВА

ПЕТРОВА

16.07.1998г.

РУМЕН

МАРИНОВ

ИЛИЕВ

22.04.2008г.

СЛАВЧО

ЗВЕЗДОВ

КИРИЛОВ

16.09.2004г.

АНГЕЛ

ГОЧЕВ

АНГЕЛОВ

13.02.2002г.

ГАЛЯ

ГОЧЕВА

АНГЕЛОВА

19.12.1999г.

МАРИН

РУМЕНОВ

ИЛИЕВ

13.06.2008г.

 

 

 

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

 Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 18 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!