Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД-1387

 

Град  Хасково 20.11.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.11.2023г. в изпълнение на заповед № РД-994 / 11.09.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен    адрес :

в гр. Хасково,  жк.“Орфей“   № 22, вх.Д,ет.2,ап.28 на  лицата  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по ПА адрес от дата:

НАЙМЕ

АФУЗМЮМЮН

МУРАД

01.11.2004 г.

ХУБАВЕНА

КУБРАТОВА

ЕМИЛОВА

03.12.2012 г.

ДУРХАН

РАМАДАНОВ

ЕЮБОВ

02.05.2000 г.

ЯШАРИЕ

РАМАДАНОВА

АЛИЕВА

12.12.2006 г.

18.04.2000 г.

МЮМЮН

АКИФ

АЛИ

28.12.1999 г.

СЕВЕРИНА

ГЕРМАНОВА

РАДАНОВА

31.07.2000 г.

СВЕТЛА

ГЕРМАНОВА

АВДЖЪ

18.04.2000 г.

КРАСИМИР

МАРИЯНОВ

РАДАНОВ

29.07.2005 г.

31.07.2000 г.

АЙДАН

 

ШЕН

06.12.2006 г.

СЕВИЛАЙ

 

АВДЖЪ

10.11.2008 г.

ЙЕЛИЗ

 

АВДЖЪ

10.11.2008г.

 

                                 Дерегистрация само по Настоящ адрес на лицето  от дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по НА адрес от дата:

НАЙМЕ

АФУЗМЮМЮН

МУРАД

01.01.1980г.

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 22 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!