Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД-1363

 

Град  Хасково 15.11.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 10.11.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1224/20.10.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация  само  по    Постоянен    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Одрин“   № 25, вх.А,ет.2,ап.3 на  лицата  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация по  ПА адрес от дата:

БИЛЯН

АЛДИНОВ

МЕРДЖАНОВ

19.12.2000г.

СИЛВИЯ

ЕМИЛОВА

МЕРДЖАНОВА

19.12.2000г.

МИЛЕН

АЛДИНОВ

МИЛЕНОВ

21.11.2000г.

СВЕТЛА

МИТКОВА

КАРАКУШ

27.06.2005г.

АХМЕТ

 

КАРАКУШ

28.06.2002г.

АДА

 

КАРАКУШ

11.01.2006г.

12.06.2006г.

КЕРЕМ  КААН

 

КАРАКУШ

20.07.2009г.

ФЕРДЕВС

 

КАРАКУШ

21.04.2017г.

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

                                 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 16 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!