Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД-855

 

Град  Хасково 27.07.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.07.2023г. в изпълнение на заповед № РД-741 / 30.06.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен и Настоящ    адрес :

 

в гр. Хасково,  жк.“Орфей“  № 42, вх.Г,ет.2,ап.22 на  лицата  от  дати:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

7903237671

РУСАНА

СИЙКОВА

СТОЯНОВА

14.08.1997г. НА

25.04.2002г.ПА

 

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

9706148445

МАРИН

ИЛИЕВ

ВЕЛЕВ

25.04.2002г.ПА

16.06.1997г.НА

9912158476

САБИНА

ИЛИЕВА

ВЕЛЕВА

04.08.2000г.НА

25.04.2002г.ПА

0448148451

ЯНКА

РУСАНОВА

СТОЯНОВА

17.08.2004 г.НА

17.08.2004г.ПА

0649228461

ИВАН

РУСАНОВ

СТОЯНОВ

25.09.2006г.ПА

25.09.2006г.НА

0751218452

АСЯ

РУСАНОВА

СТОЯНОВА

22.11.2007г.ПА

22.11.2007г.НА

0949108488

СТАНИМИР

РУСАНОВ

СТОЯНОВ

11.09.200 г.ПА

11.09.2009г.НА

1744092341

ТАМЕР

ЕРДЖАН

ЙОРДАНОВ

13.04.2017г.ПА

13.04.2017г.НА

2042048454

КЕРМЕ

 

ЙОРДАНОВ

20.10.2020г.ПА

20.10.2020г.НА

2145058547

ВЕСЕЛИН

РУСАНОВ

СТОЯНОВ

10.05.2021гПА

10.05.2021г.НА

2252077586

АСЕН

АСЕВ

РУСАНОВ

08.12.2022гПА

08.12.2022г.НА

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

           

                   

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

Последна промяна: 27 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!