Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД-857

 

Град  Хасково 27.07.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 20.07.2023г. в изпълнение на заповед № РД-734/29.06.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по   Настоящ    адрес :

 

в гр. Хасково,  ул.“Персенк“  № 81 на  лицата  от  дати:

 

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

6503308526

БОЯН

АТАНАСОВ

ЧАКАЛОВ

24.01.2022г.

6605058570

КАТЯ

ИВАНОВА

ЧАКАЛОВА

24.01.2022г.

2.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен и   Настоящ    адрес на лицата от дати:

 

ЕГН

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дата на адресна регистрация

6202194515

ТАНЯ

АТАНАСОВА

СИМЕОНОВА

13.01.2003 г.

6209248568

ЮЛИЯН

ДЕМИРЕВ

СИМЕОНОВ

13.01.2003 г.

8811208643

ДАНАИЛ

ЮЛИЯНОВ

СИМЕОНОВ

13.01.2003 г.

9002288551

КАТЕРИНА

ИЛИЕВА

ИВАНОВА

11.02.2011 г.

9311078522

БОЖИДАР

ЮЛИЯНОВ

СИМЕОНОВ

13.01.2003 г.

1247228460

ЮЛИЯН

ДАНАИЛОВ

ЮЛИЯНОВ

24.07.2012 г.

1545128502

БОЯН

БОЖИДАРОВ

БОЯНОВ

22.08.2022г.

1751089064

ТЕОДОР

БОЖИДАРОВ

АТАНАСОВ

22.12.2021г.

22.08.2022г.

 

 

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

           

 

 

                       

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 27 Юли 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!